سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران

چکیده:

در حالی که بیشتر اتلاف انرژی در سطح کلان به دلیل از هم گسیختگی بافت های شهری امروزه رخ می دهد ولی توجه اکثر صاحبنظران مسایل بهینه سازی مصرف انرژی به تک بناهایی می باشد که هر یک از تک بناها بجز در بستر شهری آن که همان بافت های شهری است معنا پیدا نمی کند. در اغلب موارد پرداختن به ماکرو کلیما مد نظر است و این در حالی است که بناها و ساختمان هایی که مورد بررسی قرار می گیرند متاثر از میکرو کلیمای خاص خود می باشند.در این نوشتار سعی شده است با ارزیابی تاثیرات مجموعه بناها در بافت شهری بر یکدیگر به راهکارهایی به منظورجلوگیری از اتلاف انرژی پرداخته شود.طراحی اکولوژیک دانش ایرودینامیک معماری مفاهیم معماری سنتی دربرخورد با بهینه سازی انرژی تاثیر اقلیم برمعماری شهر . طراحی سایت . جهت گیری ساختمان . نحوه توزیع جرم ساختمان . فرم ساختمان . محیط اطراف ساختمان .جنس و رنگ موادومصالح.