سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام مهدی پور – کارشناس ارشد عمران خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا صبا – دکتری عمران عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش

چکیده:

اصلی ترین و دردناک ترین ضایعه زمین لرزه از دست دادن افراد منطقه زلزله زده می باشد.افرادی که هر کدام مربوط به یک یا چند خانواده بوده و فقدان انها منجر به بر هم خوردن روند زندگی میشود.از فرد و خانواده به عنوان کوچکترین جز یک جامعه و علت اصلی وجود شهر می توان نام برد.که در هنگام زلزله چنانچه اسیبی به انها برسد،در همان لحظه و تا مدت ها بعد اثرات بسیارناهنجاری خواهد داشت.اثرات منفی و روانی اقتصادی اصلی ترین ضایعه خواهند بودلذا پایداری به عنوان یکی از ارکان اصلی طراحی در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.بدیهی است مسئله تنها تعیین چند منطقه حفاظت شده در دور دست نیست بلکه توجه به محدودیت های اکولوژیکی وآثار محیط زیست در هرمرحله از توسعه شهروهرجنبه از طراحی در شهر باید مدنظر قرار گیرد. عملیات کمک های اولیه مهم ترین عامل در حفظ جان انسان هاست و اگر این عملیات امداد رسانی به موقع انجام شود تا ۲۵ % تلفات انسانی کاسته خواهد شد در این مقاله به بررسی آثار زلزله بر شهر و ساکنین آن و همچنین واکنش ها و عکس العملهای شهر و مردم در برابر زلزله پرداخته خواهد شد. در اقدامات پیشگیری از بحران زلزله باید آگاهی عمومی مشارکت مردم ارتقاء یابد..به منظور تسریع در این بخش بایستی از مشارکت مردمی در مدیریت بحران پس از زلزله،به وسیلهارتقاء سطح آگاهی مردم از اقدامات پیشگیری افزایش یابد