سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه بین الملل
شهدیه زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازروش توصیفی – تحلیلی به ضرورت ایجاد مدیریت شهری الکترونیک به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا پرداخته میشود نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که انتخاب راهکاربهینه و بررسی سازوکارهای لازم درزمینه کاهش آلودگیهای زیست محیطی و علی الخصوص آلودگی هوا باید منطبق برتحولات علمی هزاره سوم زندگی بشر عصرفناوری اطلاعات و ارتباطات باشد تا آهنگ توسعه و افق ترسیم شده نیز براساس واقعیت های اینده استوار شود.