سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی –
محمدحسین ابجدیان –
زهرا زمانیان –

چکیده:

درمیان روشهای مختلف دفع مواد زاید جامدلندفیل مهمترین روش دفن چه درایران و چه درسایر کشورها می باشد عدم به کارگیری روشهای صحیح دفن مواد زاید جامد آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط نشت از این مواد را به همراه دارد این موضوع از آن لحاظ حائز اهمیت تر است که بدانیم ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشک همواره با کمبود آب بخصوص درفصول خشک مواجه است لذا حفظ ذخایر آبی از نظر کمی و کیفی اهمیت شایان توجهی دارد دراین تحقیق با نمونه گیری به عمل آمده از چهارچاه اطراف لندفیل شیراز درفصول مختلف و سنجش کمی وکیفی عناصر شیمیایی موجود در آنها میزان تاثیر این لندفیل به عنوان یک منبع آلاینده برآبهای زیرزمینی بررسی شد نتایج نشان میدهد که درسه حلقه چاه مقدار غلظت برخی آنیونها و کاتیونها به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از حدمجاز است و درچاه دیگر آلودگی به مقدار بسیار جزئی است با توجه به نتایج بدست آمده از آنجا که چاه های ۱و۲ و غیاثی در حد فاصل مناسبی از محل لندفیل قرارنگرفته است می توان دلیل عمده بروز آلودگی را دراین چاه ها نفوذ و تراوش شیرابه و گازهای لندفیل نسبت داد که لازم است روشهایی که اثرات آلودگی را کاهش میدهد مدد جست