سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
هادی ارشاد – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

در این بررسی به منظور تعیین تاثیر علف کش گلایفوسیف(رانداپ)بر روی برخی از فاکتورهای خونی ماهی قزل آلا با وزن۱۵۰-۲۰۰گرم در تحت شرایط کیفی آب ثابت،ماهیان در قالب۴گروه ۳۰تایی(سه گروه آزمایشی و یک گروه شاهد با سه تکرار)با غلظت های معادل ۲۵،۵۰و۷۵ در صدLc5096h مورد استفاده قرار گرفتند.در طول آزمایشات عواملی شامل:PH،سختی،دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند که به ترتیب برابر ۷تا۲۵۰،۸٫۴ میلی گرم در لیتر،۱ ± ۲۲ و اکسیژن بالای ۸ppmاندازه گیری شدند.مدت انجام آزمایش ده روز در نظر گرفته شدو نمونه گیری از گروها هر ۵ روز یکبار انجام گردید.