سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید احمد حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران_سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی زین الدینی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله رفتاراتصالات تیربه ستون لوله ای دربرابر اتش سوزی مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به اینکه اتصالات نقش بسیارمهمی دررفتار سازه ها دردمای معمولی ودردماهای بالا دارند و ازطرفی با افزایش درجه حرارت سازه دررفتار و سختی سازه تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد می شود بنابراین لزوم درنظر گرفتن رفتار قسمت های مختلف سازه و بالاخص اتصالات دردماهای بالا احساس می شود یکی از این اتصالات که رفتار آن دربرابر حرارت های بالا و اتش سوزی کمتر مورد توجه قرارگرفته است اتصال تیر I شکل به ستون لوله ای می باشد دراین تحقیق با انجام ۷آزمایش رفتار این اتصال دراتش سوزی بررسی شده است تاثیر افزایش ممان و نیز تاثیر عایق کردن بخشهای مختلف اتصال دررفتار اتصال مطالعه شده است.