سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید مینایی – دانشیارگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

عناب به عنوان یک گیاه دارویی با خواص بالا به صورت تازه و خشک مصرف می شود . خشک کردن میوه عناب با عث نگهداری طولانی مدت آن ودر نتیجه استفاده طولانی تر آن در صنعت داروسازی و پزشکی می شود .در این مطالعه تاثیرات شرایط مختلف خشک کردن بر روی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی، میزان انرژی مصرفی و انرژی مخصوص مورد نیاز برای خشک کردن گیاه دارویی عناب با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشها در سه سطح دمایی ۵۰ ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس و سه سطح سرعت هوای داغ ۰/۵و۱و۱/۵متر بر ثانیه انجام شد .ضریبنفوذ موثر میوه عناب درطی خشک کردن بین ۳۷/۴۸×۱۰-۱۰ تا۵/۷۶۶×۱۰-۱۰ متر مربع بر ثانیه بدست آمد. همچنین انرژی فعال سازی ۱۷/۲۲تا۲۳/۸۳کیلوژول بر مول محاسبه شد