سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود حسن نژآد امجدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدیر بحران شهرداری تبریز
سعید ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت بحران و کارشناس مدیریت بحران شهرداری تبریز

چکیده:

امروزه جوامع و دولت ها بر توسعه همه جانبه به منظور دستیابی به قدرت ثروت و رفاه بیشتر می اندیشند و سعی می نمایند با بهره گیری از دستاوردهای علمی به کاربردهای گوناگون علوم در جهت کسب منافع مختلف می پردازند صرف نظر از اینکه توسعه پایدار و مطلوب باید با درن ظرگرفتن برخی موارد لازم و ضروری انجام گیرد همچنین در چند دهه اخیر به شدت بر توسعه شهر نشینی در بسیاری از مناطق دنیا بدون توجه به خطرات طبیعی به خصوص وجود گسلهای فعال افزوده می شود بنابراین در این مقاله تاثیرات ساخت و ساز و توسعه نزدیک گسلهای فعال را بررسی نموده و به دلایل توسعه یافتن این نواحی در کشورهای مختلف از جمله ایران و ژاپن می پردازیم همچنین زلزله و سونامی ۱۱ مارس ۲۰۰۱ در سواحل شمال شرقی ژاپن را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم نتایج بدست آمده نشان میدهد که ممکن است ساخت و توسعه دراین گونه مناطق در کوتاه مدت مفید و موثر و بسیار جذاب باشد.