سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر اسکانلو – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی ایرانمنش – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زغال همانند اکثرموادطبیعی به طور ذاتی حاوی عناصر پرتوزا مانند اورانیوم توریوم و برخی از محصولات سریهای واپاشی آنها می باشد کاربردهای وسیع ودرحال گسترش زغال استفاده از آن به عنوان سوخت برای تولید انرژی می باشد بنابراین فرایند سوختن زغال درنیروگاه هی حرارتی موجب وارد شدن عناصرپرتوزا همراه با ذرات بسیارریز خاکستر به محیط زیست م یشود که نگرانیهای زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد غلظت های گوناگون عناصر پرتوزای طبیعی درنمونه های مختلف اززغال و خاکستر آن درکشورهای مختلف مانند یونان و روسیه توسط محققان اندازه گیری و ثبت شده است که این میزان برای عناصر پرتوزای مختلف متفاوت است حدود ۱ الی ۳درصد از کل میزان خاکستر زغال وارد شده به محیط زیست ازطریق دودکش نیروگاه های حرارتی با سوخت زغال تامین می وشد و حدود ۵ درصد ازکل خاکستر زغال تولید شده توسط نیروگاه های حرارتی با سوخت زغالتامین می شود و حدود ۵ درصد ازکل خاکستر زغال تولید شده توسط نیروگاه های حرارتی به عنوان جایگزین سیمان پرتلند درتهیه بتن کاربرد دارد