سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیما پورشاهید – کارشناس ارشد انرژی معماری
ماریا کرد­جمشیدی – دکتری معماری

چکیده:

افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اعم از اثرات پدیده گلخانه-ای، ریزش باران های اسیدی، افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، همگی ضرورت صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و توجه به استفاده ازمنابع تجدیدناپذیر را ایجاب می کند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع انرژی های تجدید پذیر، ضرورت استفاده از منابع انرژی های پاک از جمله از انرژی باد از ضروریات عصر ما محسوب می شود. در این بین بهره گیری از انرژی باد به عنوان یکی از اقتصادی ترین و کم آلاینده ترین منابع انرژی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد.این مقاله کوششی در راستای بیان تاثیرات زیست محیطی انرژی باد می باشد بدین ترتیب که پس از ارائه تعاریفی از محیط زیست و انواع آن،به بیان تاریخچه مختصری از استفاده از انرژی باد و جایگاه ایران و جهان در استفاده از این صورت از انرژی پرداخته شده، سپس تاثیرات مثبت و مخرب استفاده از انرژی باد بر محیط زیست مورد بررسی قرارگرفته اند و در نهایت نیز پیشنهاداتی در خصوص رفع موانع موجود بیان شده است.