سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد لشکری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
سیدمرتضی هژبرالساداتی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

پس ازابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی روح تازه ای دراجرای سیاست خصوصی سازی کشوردمیده شد طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیه بانکهای دولتی به جز بانکهای ملی و سپه به بخش خصوصی واگذارگردند بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورساوراق بهادار تهران گردید این پژوهش به دنبال بررسی اثرات این واگذاری برروی بازده روزانه سهام بانکهای خصوصی موجود دربورس اوراق بهادار تهران است تا ازاین طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاری نسبت به این سیاست و نحوه اجرای آن دارند را سنجید جامعه آماری این پژوهش مشتمل برچهاربانک از ابتدا خصوصی موجود دربورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانه سهام آنها درطول یک دوره ۳۵۱روزه از ۲۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ بررسی میگردد برای این که بتوان تمامیاین چهاربانک را درطول این دوره زمانی تحت مطالعه قرار داد از پانل دیتا استفاده می گردد این پانل شامل چهارمقطع درطول ۳۵۱روز می شود که با توجه به ماهیت رخدادها و نقض استقلال جملات باقیمانده از روش رگرسوین ظاهرا نامرتبط sUR برای تخمین آن استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از میان ۴ رخداد مربوط به عرضه بلوکی سهام بانک ملت از طریق بورس ا وراق بهادار تهران در۲ رخداد مربوط به عرضه های اول و سوم سهام بانک ملت کاهش قابل ملاحظه ای دربازده روزانه بانکهای خصوصی وجود دارد.