سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناس ارشد محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

آنالیز و تحلیل اثر تغییرات آب و هوا روی مهاجرت پرندگان کلید و راه حل برای توضیح رفتار پرندگان در طی مهاجرت است. تغییر در شرایط آب و هوایی یک نقش مهم در زادآوری پرندگان، رفتار پرندگان، توزیع و فراوانی آن ها و پویایی جمعیت ها دارد. تغییرات آب وهوایی جهانی در حال حاضر ۰٫۶ درجه سانتی گراد در سال هشدار داده شده است که اساسا توسط فعالیت های بشری حاصل می شود. فعالیت های مهاجرتی پرندگان و زمان ورود آن ها در مکان های زادآوری با آب و هوا وابسته است در نتیجه رفتار پرندگان نیز ممکن است تحت تاثیر تغییر شرایط زیست محیطی قرار گیرد. تغییرات آب و هوایی بر روی محدوده زندگی، اندازه و موقعیت محدوده های زادآوری و تولیدمثل پرندگان تاثیر می گذارد. انتظار می رود در دهه های بعد به علت گرم شدن هوا خسارات جبران ناپذیری بر حیات وحش به خصوص پرندگان وارد شود. تحقیقات جدید به طور مداوم در رابطه با اثر تغییرات آب و هوایی بر روی گونه ها سبب بهبود درک ما از این موضوع می شود، با این حال دانش فعلی ناکافی ما پیش بینی اثرات آینده را توام با عدم قطعیت می کند، برای بهبود پیش بینی اثرات تغییر آب و هوا بر روی تنوع زیستی، مدلسازی و روش جدید لازم است.