سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

زندگی انسان بدون ارتباط با یک تشکیلات نظام مند اجتماعی قابلیت خوانایی خود را از دست خواهد داد نحوه شکل گیری الگوهای رفتاری انسان و درک ابعاد فضای پیرامون آدمی برای تبلور فضاهای فرهنگی جامعه ازجمله محورهای مطالعاتی خواهد بود که برای تفهیم و مشخص کردن نظامهای همنواخت بین دومقوله معماری و فرهنگ محیط مورد نیاز می باشد معماری درحقیقت امر به ترسیم منظری طبیعی از فرهنگ حاکم بریک جامعه می پردازد این نوشتار سعی دارد تا اثرات محیط کالبدی روستاهایبیابانی برقابلیت های رفتاری فرهنگی ساکنین آنها و تعاملات دوسویه الگوهای جاری رفتار و فضا را با یکدیگر مورد تدقیق قرار داده به ترسیم حدود معینی از آزادی طراحی درچهارچوب سببیت مکانی فرهنگی بپردازد تا به الگوهایی قابل تعمیم دراین حوزه دست یافته و با تطبیق و بسط انها به غنای فضایی درروستاهای بوم بیابانی کمک نماید.