سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – گروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره سهرابی سراج –
مریم حسام پور –
الهام رنجبرضرابی –

چکیده:

گروه هایی از حشرات با توجه به ساختار ژنتیکی خود توانایی دارند تا شرایط زیستی خود را تا حدودی کنترل کنند یکی از این گروه ها موریانه ها هستند موریانه ها با توجه به زندگی اجتماعی و ساختار لانه آنها توانایی کنترل شرایط زیستی خود را دارا می باشند و با توجه به این ویژگی تنوع گونه ای نسبتا پایینی دارند زندگی اجتماعی باعث گردیده تا موریانه ها بتوانند شرایط زیستی خود را کنترل و به حالت تعادل درآورند این عمل با دفاع طبقه سرباز از کلنی ساختار لانه و مسدود نمودن محلهای رفت و آمدوبعضی مواقع توسط ذخیره سازی و پرورش غذا انجام می گیرد یک ترکیب بی نظیر از عواملی که انتشار موریانه ها را تحت تاثیر قرار میدهند باعث گرددی تا لگوی جغرافیایی شان تا حدودی با سایر موجودات زنده متفاوت باشد. موریانه ها حشراتی اجتماعی هستند و عمدتا درمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان انتشار یافته اندو اندازه کوچک آنها تامتوسط است.