سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب پورشمس – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عاطفه خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-

چکیده:

امروزه تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در محافل مختلف می باشد. این تغییرات اثرات متفاوتی در زندگی بشر خواهد داشت. افزایش جمعیت، شهرنشینی و تغییرات الگوی مصرف آب و غذا نیاز شدیدی به منابع آب دارد.آب های زیرزمینی از جمله منابع آبی هستند که طی سال های اخیر بشدت تحت تاثیر برداشت های بی رویه قرار گرفته اند.از طرفی رخداد تغییرا ت اقلیمی و گرمایش جهانی باعث تغییر در توزیع بارش ، نوع بارش و … شده است.در مطالعه حاضر به بررسی روندتغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت قره باغ پرداخته ایم که نشان دهنده رخداد فرونشینی ها و ایجاد چاله هایی با وسعت زیاد در منطقه است. با توجه به ویژگی هیدرولوژیکی کشور که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بدلیل تخریب جنگل ها و استخراج بی رویه منابع زیرزمینی در دهه های اخیر شاهد تخریب سفر های آب زیرزمینی و نشست زمین ها و ناپایداری در دشت ها را به همراه دارد