سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهراد رضایی –

چکیده:

باتوجه به حجم عظیم‍ پروژه های عظیم عمرانی درکشور مطابق گزارشاتمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عدم النفع بهره برداریدرپروژههای عمرانی سالانه بیش از۱۲هزارمیلیاردتومان به اقتصادکشور لطمه وارد مینماید ازسوی دیگر درتعدادی از پروزه ها به علل مختلف ابلاغ خاتمه پیمان ازطرف کارفرما سبب مشکلات عدیده ای ازقبیل تاثیر آن برروی کیفیت زمان و هزینه نهایی درپروژه می گردد تعدادی ازتاثیرات همچون کوه یختی آشکاروقم اعظم ان درزیرآب بوده که به ظاهر رویت و احساس نمی شود لذادراین مقاله ابتدای مقایسه ای بین موادخاتمه پیمان درنشریه ۴۳۱۱ایران و فیدبک نموده سپس کلیه مشکلات و تاثیرات ابلاغ خاتمه پیمان را درقراردادهای متعارف سه عاملی برروی ذینفعاان اصلی پروزه کارفرما و پیمانکاربه نقدوبررسی قرار داده و راهکارهای گریزازاین موضوع را پیشنهاد میگردد.