سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهداد گرمه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و معادن ایران
مسعود موسی نتاج – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و معادن ایران
امین پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و معادن ایران
فرزاد شهری – استادیار، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

با توجه به مشکلات انرژی در سال های اخیر، ارتقاء مواد نرم مغناطیس با اشباع مغناطیسی بالا ضروری می باشد. امروزه ساخت آلیاژ های پایه آهن با ساختارهای آمورف و نانو بلورین با چگالی شار مغناطیسی اشباع بالاBs) و وادارندگی مغناطیسی کمHc) به عنوان هسته های مغناطیسی به صورت امری رایج در آمده است. با این وجود ادامه تلاش ها جهت کاهش Hc وافزایش Bs جهت دستیابی به مواد با خواص نرم مغناطیسی مطلوب ضروری است. استفاده از آلومینیوم در نوارهای مغناطیسی جهت کاهشHc در مقالات گزارش شده است، اما درتحقیقات انجام شده آلومینیوم به کل سیستم آلیاژی افزوده شده و کاهش آهن در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق تاثیر آلومینیوم بر خواص مغناطیسی و ساختاری آلیاژ جدید پایه آهن Fe83.3(Si0.25B0.563P0.188)16-xCu0.7Alx(x=0,0.5,1,1.5) بررسی شده و بدین ترتیب تاثیر کاهش آهن بر کاهش القای اشباع با افزودن آلومینیوم حذف شده است. بدین منظور ابتدا آلیاژهایی با درصد های متفاوت آلومینیوم به روش ذوب در خلاءVAR)تهیه و سپس به صورت نوار با فرآیند مذاب ریسیmelt-spinning تولید شدند. جهت آنالیز ساختاری نوارها از پراش پرتو ایکسXRD)و بررسی رفتار حرارتی از آنالیز حرارتی افتراقیDSC) استفاده شد.