مقاله تاثیر L-NAME در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین بر فراموشی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر L-NAME در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین بر فراموشی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحیه تگمنتوم شکمی
مقاله نیکوتین
مقاله L-NAME
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زرین دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیتریک اکساید سنتاز در ناحیه تگمنتوم شکمی، که یک ناحیه کلیدی از مغز برای میانجی گری اثرات رفتاری مورفین و نیکوتین می باشد، یافت شده است. در این مطالعه نقش احتمالی L-NAME مهارکننده نیتریک اکسایدسنتاز در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثرات نیکوتین روی یادگیری وابسته به وضعیت مورفین مورد مطالعه قرارگرفته است. این مطالعه تجربی روی ۳۰۰ موش صحایی ویستار نر بالغ انجام گرفت. موش های صحرایی با کتامین هیدروکلراید به علاوه زایلزین بی هوش شده و سپس در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول در ناحیه تگمنتوم شکمی قرار داده شد. سپس حیوانات در دستگاه یادگیری اجتنابی غیر فعال مدل step-through آموزش دیدند و ۲۴ بعد از آموزش میزان تاخیر حیوان در ورود به خانه سیاه به عنوان معیار حافظه رت های نر نژاد ویستار اندازه گیری شد. تزریق پس از آموزش یا قبل از آزمون مورفین (۷٫۵ mg/kg و ۵) موجب فراموشی می شود.فراموشی القاء شده با بکار بردن مورفین پس از آموزش با تزریق مورفین (۷٫۵ mg/kg و ۵) یا نیکوتین (۰٫۵, ۱ mg/kg) قبل از آزمون برمی گردد. جالب تر اینکه به کار بردن مقادیر غیرموثر نیکوتین (۰٫۰۵, ۰٫۱ mg/kg) همراه با مقدار غیرموثر مورفین قبل از آزمون، فراموشی القاء شده با مورفین را برمی گرداند. تزریق (۰٫۵, ۱, ۲ mg/rat) L-NAME باعث تخریب حافظه می شود و از بازگشت اثر مورفین روی حافظه، توسط نیکوتین جلوگیری می نماید.مجموع مشاهدات فوق پیشنهاد می نماید که یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با مورفین می تواند توسط سیستم نیکوتینی و نیتریک اکسایدی تعدیل گردد.