مقاله تاثیر Bacillus subtilis به عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به دنبال عفونت تجربی با Streptococcus iniae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر Bacillus subtilis به عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به دنبال عفونت تجربی با Streptococcus iniae
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله پروبیوتیک
مقاله Bacillus subtilis ،Streptococcosis
مقاله فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامگار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق جهت کنترل Streptococcosis با عامل Streptococcus iniae در ماهی قزل آلای رنگین کمان از Bacillus subtilis استفاده گردید. به طوری که از ۲ گروه شامل کنترل و تیمار و سه تکرار برای هر گروه استفاده شد. در گروه کنترل، پروبیوتیک تجویز نشد اما در گروه تیمار، Bacillus subtilis با دوز ۱۰۷ سلول به ازای هر گرم غذا تجویز گردید. در روز چهل و پنجم تزریق داخل صفاقی Streptococcus iniae با دوز۲´۱۰۷ سلول در هر میلی لیتر به میزان ۰٫۱ سی سی برای هر دو گروه انجام شد. سپس به مدت دو هفته ماهی ها تحت نظر گرفته شدند. در پایان ۶۰ روز، از هر تکرار ۵ نمونه خون جهت انجام آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی گرفته شد تا تاثیر Bacillus subtilis بر مقاومت ماهی در برابر عفونت ناشی از Streptococcus iniae بررسی گردد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که پس از تزریق باکتری Streptococcus iniae به ماهی، گروه تیمار از تعداد کل گلبول های سفید، درصد لنفوسیت، میزان پروتئین تام سرم، آلبومین سرم،IgM  و لیزوزیم بیشتر و درصد نوتروفیل کمتری نسبت به گروه کنترل برخوردار بودند (P<0.05).