مقاله تاثیر ۸ هفته مصرف مکمل امگا-۳ بر عملکرد ریوی حین تمرینات کلاسیک تکاوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۵۳ تا ۵۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته مصرف مکمل امگا-۳ بر عملکرد ریوی حین تمرینات کلاسیک تکاوری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد ریوی
مقاله اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه امگا-۳
مقاله تمرینات کلاسیک تکاوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ملکی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بازگیر بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسیدهای چرب امگا-۳ به خاطر اثرات مثبت فیزیولوژیکی که بر سیستم های مختلف بدن مانند قلب و عروق، تنفس، اعصاب و استخوان دارند، مورد توجه می باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف مکمل امگا-۳ بر عملکرد ریوی سربازان شرکت کننده در تمرینات کلاسیک تکاوری بود.
مواد و روش ها: تعداد ۴۱ سرباز داوطلب دوره تکاوری با میانگین سنی ۰٫۹±۱۸٫۶ سال انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مکمل (S، n=21) و دارونما (P، n=20) تقسیم شدند و به مدت ۸ هفته به صورت ۵-۴ جلسه در هفته در تمرینات کلاسیک تکاوری شرکت نمودند. از آزمودنی های گروه S خواسته شد ۱۰۰۰ میلی گرم در روز مکمل امگا-۳ و گروه P دارونما را در این مدت مصرف کنند. در روز اول و آخرین روز برنامه آزمون ارزیابی عملکرد ریوی از آنها به عمل آمد.
نتایج: نتایج نشان داد FEV1, FVC, MVV, FEF25-75%, FIV1 در انتهای برنامه تمرین نسبت به آنچه که در ابتدا در هر دو گروه به دست آمده بود تفاوت مثبت معنی داری داشتند، در حالی که این تغییرات در گروه S بیشتر بودند (۰٫۰۵≥P).
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند مصرف روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم مکمل امگا-۳ طی ۸ هفته، تغییرات مثبتی در شاخص های مختلف عملکرد ریوی به وجود می آورد.