مقاله تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله قدرت عضلانی
مقاله تعادل
مقاله تصلب چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صحراییان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهری کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی شلر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS) بود. از ۴۰ بیمار مرد مراجعه کننده به انجمن MS ایران، ۱۸ نفر با میانگین سنی ۷٫۸±۳۴٫۰۵ سال، معیار ناتوانی ۱٫۵۴±۲٫۹۴ امتیاز، وزن ۱۱٫۵۸±۶۷٫۸۳ کیلوگرم و شاخص توده بدنی ۳٫۸۱±۲۲٫۴۰ کیلوگرم بر مترمربع بر اساس نتایج آزمون های ورزشی و میزان آمادگی برای قرار گرفتن در پروتکل ورزشی انتخاب و با استفاده از روش تصادفی (قرعه کشی) به دو گروه تجربی (n=8) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویزشده، در هشت هفته تمرین مقاومتی شامل هفته ای سه جلسه (۶۰ الی ۸۰ دقیقه با ۷۰-۵۰ درصد RM1) شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویزشده را مصرف کردند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و روش آماری T مستقل بر تفاوت نمره ها در سطح  a£۰٫۰۵تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد ۸ هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی داری در قدرت پرس پا (p=0.001)، قدرت عضلات بازکننده زانو (p=0.001)، قدرت پرس سینه (p=0.001)، قدرت عضلات پشتی بزرگ (p=0.001) و تعادل شده است (p=0.023). نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرینات مقاومتی می تواند اقدام مناسبی برای بهبود استقامت و تعادل باشد و بیماران MS قادر به تطبیق با تمرینات مقاومتی مربوط به افزایش استقامت عضلانی و تعادل، هستند. درمجموع می توان گفت مردان مبتلا به بیماری تصلب چندگانه می توانند برای بهبود قدرت عضلانی و تعادل خود از تمرینات مقاومتی استفاده کنند.