مقاله تاثیر ۲۴ ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم در دانشجویان تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۲۴ ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم در دانشجویان تربیت بدنی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محرومیت از خواب
مقاله IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی کمره میرزاحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثر ۲۴ ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم بود. بدین منظور ۱۰ دانشجو مرد تربیت بدنی با دامنه سنی ۲۱ تا ۲۴ سال و میانگین شاخص توده بدن ۲۲٫۲۲ کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. در روز اول، آزمودنی ها بعد از خواب نورمال، ساعت ۷:۳۰ صبح از خواب بیدار شدند، در ساعت ۸ صبح نمونه خونی اول گرفته شد سپس تا ساعت ۷:۳۰ صبح روز بعد از خواب محروم شدند، نوبت دوم نمونه گیری خونی بعد از ۲۴ ساعت محرومیت از خواب در ساعت ۸ صبح روز دوم گرفته شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش آزمون و پس آزمون با آزمون t وابسته با استفاده از نرم افزار spss آنالیز شد. نتایج نشان داد که ۲۴ ساعت محرومیت از خواب موجب افزایش معناداری در غلظت IgG سرم شد (p=0.035). این پژوهش نتیجه می گیرد که محرومیت از خواب سبب افزایش معناداری در غلظت IgG سرم می شود و می تواند سیستم ایمنی را تحت فشار قرار دهد.