مقاله تاثیر گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانول
مقاله نیکوتین
مقاله گیرنده دوپامینی D2
مقاله هیپوکامپ پشتی
مقاله حافظه اجتنابی مهاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتانول و نیکوتین برخی از اثرات خود را از طریق فعال کردن مسیر دوپامینی مزولیمبیک که از ناحیه تگمنتوم شکمی به هسته آکومبنس و هیپوکامپ می رود، ایجاد می نماید. گیرنده های دوپامینی D2 در هیپوکامپ پشتی که یکی از نواحی کلیدی مغز می باشد که یادگیری و حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد، یافت می شود. در این مطالعه، تاثیر گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر نیکوتین بر روی فراموشی القاء شده با اتانول بررسی شده است. در این مطالعه تجربی از ۲۵۵ سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده شد (۲۴ گروه). حیوان ها پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرار گرفتند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیرفعال آغاز شد. در این مطالعه اتانول، نیکوتین و سولپیراید (آنتاگونیست گیرنده دوپامینی D2) استفاده شد. از آنالیز واریانس یک طرفه ناپارامتری کروسکال والیس و تست مکمل من ویتنی برای آنالیز داده ها استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معنی دار اختلاف در بین گروه ها در نظر گرفته شد. تزریق قبل از آموزش یا قبل از آزمون اتانول حافظه را تخریب می کند (P<0.001). تزریق قبل از آزمون اتانول یا نیکوتین باعث برگشت حافظه تخریبی القاء شده با تزریق قبل از آموزش اتانول شد (P<0.001). تزریق سولپیراید به ناحیه CA1 اثر اصلاحی نیکوتین بر روی فراموشی اتانول را بلوک می نماید (P<0.001). از طرف دیگر تزریق قبل از آزمون نیکوتین یا سولپیراید خود به تنهایی اثری بر روی حافظه ندارند (P>0.05). نتایج ما در این مطالعه نشان می دهد که بلوک گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی اصلاح فراموشی اتانول که با نیکوتین القاء شده را کاهش می دهد.