مقاله تاثیر گیاه بوته ای آتریپلکس (Atriplex canescens) در اصلاح خاک و بررسی اکولوژیک آن در منطقه شهر ری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر گیاه بوته ای آتریپلکس (Atriplex canescens) در اصلاح خاک و بررسی اکولوژیک آن در منطقه شهر ری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتریپلکس
مقاله آت اکولوژی
مقاله خاک
مقاله عناصر ماکرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اکولوژیکی گیاه Atriplex canescens و تاثیر آن در اصلاح خاک مراتع منطقه شهرری در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است.
یکی از گیاهانی است که در سال های اخیر جهت اصلاح و توسعه مراتع کشور به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده می شود گیاه آتریپلکس است که سطوح وسیعی از مراتع را به خود اختصاص داده، اختصاص این سطح وسیع لزوم بررسی اکولوژیکی آن را در مناطق مختلف آشکار می سازد. در این تحقیق ضمن بررسی فاکتورهای اکولوژیکی گیاه نظیر تولید علوفه، سطح پوشش تاجی، ارتفاع و حجم بوته به مطالعه چگونگی استقرار، شادابی و زادآوری و هم چنین تاثیر گیاه در اصلاح خاک منطقه پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که کاشت این گاه سبب افزایش عناصر نیتروژن، سدیم، پتاسیم، کربن آلی و ماده آلی در خاک شده است، هم چنین بوته های کاشته شده شرایط اکولوژیکی منطقه را به خوبی تحمل کرده و استقرار یافته اند اگر چه پایه های جوان در میان آن ها کم تر دیده می شود.