مقاله تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استهلاک اختیاری و غیر اختیاری
مقاله بازدهی بازار سهام
مقاله رابطه ارزشی سود و پایداری سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارمقدم مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظه کاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر می شود. از این رو توان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. اما مهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ و از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.