مقاله تاثیر کیفیت ماده اولیه بر قابل اعتماد بودن تحلیل ژنتیکی گیاهچه های به دست آمده از کالوس سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کیفیت ماده اولیه بر قابل اعتماد بودن تحلیل ژنتیکی گیاهچه های به دست آمده از کالوس سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزماهواره
مقاله استخراج DNA
مقاله تحلیل ژنومی
مقاله ناپایداری کروموزومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن مسیح
جناب آقای / سرکار خانم: وتن اندرو
جناب آقای / سرکار خانم: ویلکینسون مایکل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای ایجاد ناپایداری کروموزومی مصنوعی در سیب زمینی های دو رگ، کالوس برگی در محیط هایی با دماهای متفاوت تولید و گیاهچه های حاصل از کشت کالوس برای استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفت. DNA با غلظتی پایین استخراج و وجود کروموزوم ها با کمک نشانگرهای ریزماهواره اختصاصی هر مکان ژنومی بررسی شد. فراوانی ناپدید شدن نشانگرها بسیار بالا بود، لذا وجود نشانگرها یک بار دیگر در نمونه های گلخانه ای بررسی شد. مشاهده شد که ناپدید شدن نشانگرها در گیاهچه های حاصل از کالوس یک پدیده پایدار نبوده و دلیلی به جز ناپایداری کروموزومی دارد. ناپدید شدن نشانگرها به کمک رقیق سازی تدریجی DNA و استفاده از آن برای واکنش های زنجیره ای پلیمراز شبیه سازی و نتیجه گرفته شد که دلیل ناپدید شدن نشانگرها در کیفیت DNA نهفته است. سازوکارها و کاربردهای احتمالی این پدیده مورد بحث قرار گرفت.