مقاله تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار سرمایه
مقاله کیفیت افشا
مقاله صورت های مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده لاریجانی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات حسابداری با کیفیت، شرط لازم برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و به طور کلی اقتصاد است و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران، شرکت ها و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری دارد. با توجه به این موضوع، در این پژوهش، تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی بررسی شده است. به این منظور ابتدا رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی و رابطه ارزشی ویژگی های کیفیت افشا با بازده آتی سهام مورد آزمون شد. سپس، تاثیر کیفیت افشا بر رابطه بین اقلام صورت های مالی با بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ است. در روش پژوهش از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی (مدل اثرات ثابت زمانی و مدل اثرات تصادفی زمانی) و نیز از آزمون والد استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین اقلام صورت های مالی (به استثنای سود عملیاتی و نسبت بدهی) و ویژگی های قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات مالی با بازده آتی سهام است. همچنین، نتایج نشان می دهد که امتیاز کیفیت افشا و اطلاع رسانی بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی با بازده آتی سهام تاثیر معنی داری ندارد.