مقاله تاثیر کود فسفر بر عملکرد، روغن و پروتئین کلزا در زراعت دیم درگروه های مختلف حاصلخیزی فسفر خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کود فسفر بر عملکرد، روغن و پروتئین کلزا در زراعت دیم درگروه های مختلف حاصلخیزی فسفر خاک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله فسفر
مقاله عملکرد
مقاله روغن
مقاله پروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی نژاد ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معزی عبدالامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کود فسفر بر عملکرد، روغن و پروتئین کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در زراعت دیم در گروه های مختلف حاصلخیزی فسفر خاک ۱۶ آزمایش در چهار منطقه و در هر منطقه چهار آزمایش در چهار گروه فسفر قابل استفاده خاک (کم تر از ۳ پی پی ام، ۶-۳ پی پی ام، ۱۰- ۶ پی پی ام و بیش از ۱۰ پی پی ام) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار کود فسفره (صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ کیلوگرم P2O5 در هکتار). از منبع سوپرفسفات تریپل در چهار تکرار در شهرستان بهبهان به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۹- ۱۳۸۷) به اجرا گذاشته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای کود فسفر در همه گروه های حاصلخیزی خاک اثر معنی داری بر روی عملکرد دانه، تعداد خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، درصد روغن و درصد پروتئین نشان نداد. هم چنین برهمکنش (کود فسفر × گروه های حاصلخیزی) نیز در همه گروه های حاصلخیزی فسفر خاک اثر معنی داری بر عوامل اندازه گیری شده نداشت.