مقاله تاثیر کودهای نیتروژنه و پتاسه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی هیبرید کانفتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کودهای نیتروژنه و پتاسه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی هیبرید کانفتا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله پتاسیم
مقاله تراکم
مقاله عملکرد
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبکار اسمعیل
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بالازاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات کودهای نیتروژن، پتاسیم و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان، هیبرید کانفتا در مزرعه ای واقع در جاده وار شهرستان خوی اجرا گردید. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. سه تراکم ۴٫۵، ۵٫۵ و ۶٫۵ بوته در مترمربع به عنوان سطوح فاکتور اول و کودهای نیتروژن و پتاسیم در سه سطح به مقدار ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد توصیه شده با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته بر قطر طبق، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. اثر کود نیز بر صفات تعداد دانه پر در طبق، وزن صد دانه، درصد روغن و عملکرد دانه معنی دار گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود از ۷۵ درصد به ۱۲۵ درصد توصیه شده عملکرد دانه از ۳۵۳٫۶۹ گرم به ۵۰۰٫۶۷ گرم در مترمربع افزایش یافت. با افزایش تراکم از ۴٫۵ بوته به ۵٫۵ بوته در مترمربع، عملکرد دانه ۳۹۹٫۲۹ گرم در مترمربع به ۴۶۰٫۱۳ گرم در مترمربع افزایش یافت. با توجه به نتایج یک ساله این تحقیق تراکم ۵٫۵ بوته در مترمربع همراه با مصرف نیتروژن و پتاسیم به میزان ۱۲۵ درصد توصیه شده برای آفتابگردان هیبرید کانفتا به عنوان بهترین تیمار تشخیص داده شد.