مقاله تاثیر کم خونی فقر آهن در حاملگی و کورتیزول خون بند ناف بر قد و وزن تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کم خونی فقر آهن در حاملگی و کورتیزول خون بند ناف بر قد و وزن تولد نوزاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم خونی فقر آهن مادر
مقاله کورتیزول خون بند ناف
مقاله قد و وزن تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:کم خونی مادر در طول حاملگی یک عامل خطر قابل توجه برای مادر و جنین می باشد. علایم قلبی- عروقی و کاهش ذخایر خونی از پیامدهای مادری و کاهش رشد احتمالی، تولد زودرس و مرگ داخل رحمی از پیامدهای جنینی آن ذکر شده اند. مطالعات متعددی ارتباط بین هموگلوبین پایین مادر و وزن کم تولد را گزارش کرده اند و تعدادی نیز این ارتباط را رد کرده اند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کم خونی فقر آهن مادر در طول حاملگی و کورتیزول خون بند ناف بر قد و وزن تولد نوزاد انجام گردیده است.
روش: مطالعه به صورت مقطعی روی ۵۰۰ مادر باردار مراجعه کننده برای انجام سزارین انتخابی انجام گرفت. ابتدا نمونه خون کلیه افراد برای تعیین میزان هموگلوبین (Hb) گرفته و سپس در افرادی که Hb<11g/dl داشتند، نمونه خون برای اندازه گیری شاخص های فقر آهن گرفته شد و افرادی که فاقد این شاخص ها بودند و کم خونی به دلایل دیگری داشتند از مطالعه حذف گردیدند. پس از تولد نوزاد و خروج جفت نمونه خون بند ناف برای تعیین میزان کورتیزول گرفته شد. پس از انجام آزمایشات داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در مادران با Hb طبیعی در مقایسه با مادران با Hb بالا و پایین وزن و قد تولد به طور معنی داری بیشتر بود. (به ترتیب P=0.039،P=0.030 ). ارتباط کورتیزول خون بند ناف با وزن وقد تولد معنی دار بود. (به ترتیب P=0.001،P=0.001 ) اما بین میزان Hb مادر و کورتیزول خون بند ناف ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: کم خونی مادر با تغییر دادن آنژیوژنز در عروق جفت و همچنین با ایجاد استرس در مادر و افزایش CRH منجر به کاهش رشد جنین و افزایش تعدادی از عوارض بارداری می گردد و همچنین با افزایش کورتیزول خون بند ناف باعث مهار رشد طولی جنین می شود. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و مطالعات قبل اهمیت توجه جدی بر نگه داشتن سطح هموگلوبین در محدوده طبیعی با تجویز آهن برای جبران کم خونی فقر آهن و حذف عوامل تاثیرگذار بر افزایش غیر طبیعی هموگلوبین بیش از پیش مشاهده می شود. و هم چنین با توجه به معنی دار بودن رابطه بین کورتیزول خون بند ناف بر وزن (ارتباط مستقیم) و قد (ارتباط معکوس) انجام مطالعات بیشتری در زمینه ارتباط کم خونی مادر،سطح کورتیزول خون مادر و سایر عوامل احتمالی بر سطح کورتیزول خون بند ناف پیشنهاد می گردد.