مقاله تاثیر کمپکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید بر ویژگی های فیزیکی و نوری خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کمپکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید بر ویژگی های فیزیکی و نوری خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ روزنامه باطله
مقاله کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید
مقاله مرکب زدایی شیمیایی
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله ویژگی های نوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراییان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشکور مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با توجه به مشکلات مربوط به سیلیکات سدیم در کاهش عمر مفید تجهیزات و همچنین کاهش مقاومت کاغذ، بازیافت کاغذ روزنامه باطله با استفاده از کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید به جای سیلیکات سدیم در فرمول بندی مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. کمپلکس آلی در سطوح مختلف ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۷، ۱، ۲ و ۳ درصد (بر اساس وزن خشک کاغذ باطله) به کار گرفته شده و مرکب زدایی انجام شد. تاثیر درصدهای مختلف کمپلکس آلی ذکر شده بر ویژگی های فیزیکی و نوری خمیرکاغذ مرکب زدایی شده در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد (خمیرکاغذ روزنامه مرکب زدایی شده با ۰٫۵ درصد سیلیکات سدیم) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از مقایسه ویژگی های فیزیکی کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش درصد مصرف این کمپلکس تا ۲ درصد، کمترین ضخامت کاغذ (۱۴۳٫۰۷ میکرومتر) و بیشترین دانسیته (۰٫۴۳ گرم بر سانتی متر مکعب) مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین درجه روانی در سطوح مختلف کمپلکس به ترتیب در سطوح ۳ درصد ((CSF 426.66 و ۲ درصد ((CSF 350 مشاهده شد که در مقایسه با درجه روانی خمیر شاهد (CSF 466.6) کمتر می باشد. نتایج به دست آمده از مقایسه ویژگی های نوری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش مصرف کمپلکس تا ۱ درصد، درجه روشنی کاغذ به حداکثر مقدار ۴۸٫۰۱ درصد ایزو و زردی به حداقل ۶٫۲۳ درصد ایزو رسیده است. همچنین ماتی با افزایش میزان مصرف کمپلکس کاهش یافته است. به طورکلی با توجه به نتایج به دست آمده، می توان با استفاده از ۰٫۷-۲ درصد از کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید در فرایند مرکب زدایی، کاغذهای با دانسیته و درجه روشنی بیشتر، زردی کمتر و ماتی مناسب از کاغذ روزنامه باطله تولید کرد.