مقاله تاثیر کمپوست مایع بر ویژگی های فیتوشیمیایی گونه مرتعی (.Artemisia aucheri Boiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر کمپوست مایع بر ویژگی های فیتوشیمیایی گونه مرتعی (.Artemisia aucheri Boiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپوست مایع
مقاله درمنه کوهی
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله تقطیر با آب
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان روجا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش کمیت و کیفیت تولید در گیاهان تحت تاثیر متغیرهای مختلف به عنوان ابزار مدیریت علمی مدنظر است. در رویشگاه های طبیعی، بدلیل گستردگی و تنوع، دستیابی به جواب سوالاتی در این زمینه برای محققان میسر نمی باشد. بنابراین در تحقیق حاضر اثر کمپوست مایع در پنج سطح شاهد، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ هزار لیتر در هکتار بر ترکیبات و میزان اسانس گونه درمنه کوهی که با توجه به برخورداری از ارزش های دارویی و صنعتی، به عنوان مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داروسازی و صنایع غذایی است، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از نمونه های برداشت شده از گونه های تحت تیمار اسانس گیری به روش تقطیر با آب و برای شناسایی ترکیبات شیمیایی از دستگاه GC و GC/Mass استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان اسانس در سطح شاهد ۰٫۵ درصد ماده خشک بود. در این سطح ۳۱ ترکیب شناسایی شد که در کل %۹۵٫۷۷ از ترکیبات اسانس را دربر می گرفت. همچنین در سطح ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ هزار لیتر در هکتار، میزان اسانس به ترتیب ۰٫۳، ۰٫۲۸، ۰٫۲۳ و ۰٫۲۱ درصد بود. برخی ترکیبات شیمیایی که مهمترین آن ها عبارتند از b-Pinene، Psi-Cumene، P-Cymene، Furan <2-acetyl-5-methyl->، g-Terpinene، a-Thujone، Terpineol-cis-b، Piperitolcis-، Mentha-1(7) ,8-dien-2-ol <cis-para>، ۵-Bromo-1-hexene، Pivanolate، IsoBorneol propionate، Davanabis-ether با اعمال تیمار در سایر اسانس ها مشاهده نشدند.