مقاله تاثیر کلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص های جوانه زنی ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر کلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص های جوانه زنی ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای رشدی
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله کلرید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفری سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر جوانه زنی و پارامترهای رشدی گیاهان محسوب می شود. برای کاهش اثرات منفی نمک بر جوانه زنی گیاهان زراعی روش های مختلفی معرفی شده است که از آن جمله می توان به استفاده از برخی عناصر غذایی مانند کلسیم اشاره نمود. به منظور مطالعه اثر کلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص های جوانه زنی ذرت (.Zea mays L) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در واحد تحقیقات کشاورزی شرکت برکت جوین اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل، شوری با غلظت های صفر (آب مقطر)، ۳، ۶ و ۹ دسی زیمنس بر متر (تهیه شده با کلرید سدیم) و تیمارهای کلرید کلسیم با غلظت های صفر (آب مقطر)، ۱۰ و ۲۰ میلی مول بودند. نتایج نشان داد که کلرید کلسیم بر طول بخش هوایی، وزن تر و وزن خشک بخش هوایی تاثیر معنی داری به همراه داشت. تاثیر کلرید سدیم بر سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول بخش هوایی، وزن تر و وزن خشک بخش هوایی بسیار معنی دار بود.