مقاله تاثیر کلرید باریم بر آزادسازی پتاسیم در تعدادی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار و بررسی سینتیک آزاد سازی پتاسیم در این کانی ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۳۲ تا ۷۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر کلرید باریم بر آزادسازی پتاسیم در تعدادی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار و بررسی سینتیک آزاد سازی پتاسیم در این کانی ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره گیری متوالی
مقاله فلدسپار
مقاله کلرید باریم
مقاله معادلات سینتیکی
مقاله میکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امیر
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین منبع پتاسیم در خاک ها آلومینوسیلیکات هایی مانند فلدسپار های پتاسیم و میکا ها می باشند. این پژوهش به منظور بررسی روند آزاد سازی پتاسیم به روش عصاره گیری متوالی با کلرید باریم ۰٫۰۵ مولار از کانی های میکایی (بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت) و فلدسپار پتاسیم (از دو معدن در زنجان و یزد) و بررسی تاثیر اندازه ذرات کانی ها بر آزاد سازی پتاسیم از کانی ها و همچنین کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف آزاد سازی پتاسیم انجام شد. برای این منظور، عصاره گیری متوالی با کلرید باریم از کانی های مورد مطالعه در دو اندازه ذرات ۱۰۰-۵۰ و کوچک تر از ۵۰ میکرون در مدت زمان های ۲ تا ۶۰۰ ساعت انجام شد و غلظت پتاسیم آزاد شده با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که پس از ۱۳ بار عصاره گیری متوالی، کانی های بیوتیت و موسکویت به ترتیب بیشترین و کمترین آزاد سازی پتاسیم را در هر دو اندازه ذرات داشتند. همچنین، کوچک شدن اندازه ذرات منجر به افزایش آزاد سازی پتاسیم از تمام کانی ها شد. آزاد سازی پتاسیم در تمام کانی ها در مراحل اولیه سریع بود و در مراحل بعدی با سرعت کمتری تا پایان آزمایش ادامه یافت. با توجه به بالا بودن ضرایب تبیین (R2) و پایین بودن خطای استاندارد برآورد (SE)، سرعت آزاد شدن پتاسیم با معادلات تابع نمایی و پخشیدگی پارابولیک به خوبی توصیف شدند. بنابراین، به نظر می رسد سرعت آزاد شدن پتاسیم به وسیله پخشیدگی از سطح کانی ها کنترل می شود.