مقاله تاثیر کشت بر رطوبت قابل دسترس خاک در بافت های مختلف با استفاده از توزیع خلل و فرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر کشت بر رطوبت قابل دسترس خاک در بافت های مختلف با استفاده از توزیع خلل و فرج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت خاک
مقاله توزیع خلل و فرج خاک
مقاله کشت
مقاله رطوبت قابل دسترس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریان پور حسام
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رطوبت خاک تابعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن است، ولی کشت با تغییر این خصوصیات می تواند رطوبت قابل دسترس خاک را دست خوش تغییرات کند. برای بررسی این تغییرات منحنی رطوبتی خاک های ۳ منطقه با بافت های مختلف شامل لوم رسی، لوم و لوم شنی رسی در نواحی تحت کشت و جفت مجاور آن ها که کشت در آنها صورت نگرفته بود با استفاده از دستگاه صفحات فشاری در مکش های صفر، ۳۳، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ کیلوپاسکال اندازه گیری شد. درصد خلل و فرج خاک با استفاده از منحنی رطوبتی خاک محاسبه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل توزیع اندازه ذرات، کربن آلی، کربنات کلسیم معادل، جرم مخصوص ظاهری، ظرفیت تبادل کاتیونی و واکنش خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کشت در هر سه نوع بافت خاک سبب کاهش میزان رطوبت قابل دسترس شده اما این کاهش رطوبت در خاک های با بافت سبک کمترین مقدار بوده است. چون کشت و کار کمترین تاثیر را در تغییر خصوصیات خاک های شنی از جمله بافت و ساختمان آن نسبت به خاک های با بافت دیگر داشته است.