مقاله تاثیر کرایوپرزرویشن و انجماد خشک در کشت سلول های اندوتلیال بر روی پرده آمنیون انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۵۳ تا ۷۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر کرایوپرزرویشن و انجماد خشک در کشت سلول های اندوتلیال بر روی پرده آمنیون انسانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمنیون
مقاله کرایوپرزرویشن
مقاله انجماد خشک
مقاله سلول های اندوتلیال
مقاله چسبندگی
مقاله ماتریکس خارج سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: دیهیم تینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: پرده آمنیون انسانی دارای ویژگی هایی است که آن را بیومتریال مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت عروق می سازد. در این مطالعه پرده آمنیون با روش های مختلف نگهداری شد و اثرات روش های نگهداری بر روی ترکیبات ماتریکس خارج سلولی آمنیون و چسبندگی سلول های اندو تلیال کشت داده شده بر روی آن با نمونه های تازه تهیه شده بررسی گردید.
روش بررسی: پرده آمنیون انسانی پس از تهیه با روش های کرایوپرزرویشن (در دمای -۸۰ oC به مدت ۱۲ ماه) و انجماد خشک (لیوفلیزاسیون) نگهداری شد و ترکیبات ماتریکس خارج سلولی توسط رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ارزیابی و میزان چسبندگی سلول های اندوتلیال کشت داده شده بر روی آن با روش MTT بررسی گردید. مقایسه نتایج توسط آنالیز آماری ANOVA صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که ساختمان بافتی از نظر ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در نمونه های کرایوپرزرو شده با نمونه های تازه تهیه شده یکسان است ولی تغییراتی در ساختار نمونه های لیوفلیزه شامل آسیب و بهم ریختگی لایه رتیکولار وجود دارد. میزان چسبندگی سلول های اندوتلیال در نمونه های لیوفلیزه بیشتر از نمونه های کرایوپرزرو شده و تازه تهیه شده می باشد .(P<0.05)
نتیجه گیری: کرایوپرزرویشن و لیوفلیزاسیون پرده آمنیون انسانی، می توانند تاثیراتی در ماتریکس خارج سلولی آن داشته باشد و این امر چسبندگی سلول های اندوتلیال به آمنیون را تحت تاثیر قرار می دهد. پرده آمنیون لیوفلیزه بستر مناسب تری برای کشت سلول های اندوتلیال در مهندسی بافت عروق می باشد.