مقاله تاثیر کتامین داخل وریدی با دوز پایین در پیشگیری از لرز بعد از عمل ترمیم فتق مغبنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۷۹ تا ۷۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کتامین داخل وریدی با دوز پایین در پیشگیری از لرز بعد از عمل ترمیم فتق مغبنی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیهوشی عمومی
مقاله شیورینگ و تاثیر داروها
مقاله عوارض بعد از عمل،پیشگیری و کنترل
مقاله کتامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزادحسنلویی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: لرز بعد از عمل می تواند با انواع مختلفی از داروها درمان شود. درمان با کتامین و پتیدین در لرز بعد از عمل موثر گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر پروفیلاکتیک کتامین با دوز کم با پلاسبو در جلوگیری از لرز بعد از عمل می باشد.
روش ها: در یک مطالعه آینده نگر تصادفی دوسوکور شامل ۶۰ بیمار با I ASA وII  کاندید عمل جراحی هرنیورافی اینگوینال تحت بیهوشی عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی برای دریافت کتامین وریدی ۰٫۵ mg/kg و یا هم حجم آن سالین نرمال، ۵ دقیقه قبل از اتمام جراحی تقسیم شدند. در تمام بیماران، بیهوشی با استفاده از تیوپنتال سدیم۵ mg/kg ، فنتانیل ۲ mg/kg و آتراکوریوم ۰٫۶ mg/kg القا شد. و با ایزوفلوران ۱درصد و مخلوط ۵۰ درصد نیتروس اکساید در ۵۰درصد اکسیژن نگهداری شد. فردی که اطلاعی از داروهای دریافت شده توسط بیماران نداشت، شیورینگ را با استفاده از یک جدول چهار نمره ای درجه بندی کرد.
نتایج: در خصوص مشخصات بیماران، دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشتند. فراوانی بروز لرز در بیماران در بدو ورود به اتاق ریکاوری و ۱۰ و  20دقیقه بعد از عمل در دو گروه یکسان بود. اما شدت لرز به طور معنی داری در گروه مطالعه در مقایسه با گروه کنترل کم بود .(p=0.007)
بحث: کتامین به صورت پروفیلاکتیک با دوز کم می تواند شدت لرز بعد از عمل را کاهش دهد. تحقیقات بیشتر با تعداد نمونه بیشتر و انواع اعمال جراحی دیگر پیشنهاد می شود.