مقاله تاثیر کاهش سریع وزن بر عوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در سوخت و ساز و فعالیت ورزشی از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاهش سریع وزن بر عوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش سریع وزن
مقاله توان بی هوازی
مقاله نمایه خستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کاهش سریع وزن ممکن است سبب افت آمادگی جسمانی و قابلیت های فیزیولوژیک هنگام اجرای تمرین یا مسابقات شود. در این مطالعه، تاثیر کاهش سریع وزن کشتی گیران جوان سبک آزاد بر تغییرات آنتروپومتریک (وزن، جرم خالص، شاخص توده بدن و مجموع لایه های چربی زیرجلدی) و عملکرد بی هوازی (شاخص های میانگین، اوج و حداقل توان های مطلق و نسبی بی هوازی) بررسی می شود.
روش پژوهش: ۳۲ کشتی گیر آزاد کار در دامنه سنی ۱۹تا ۲۱ سال با میانگین های وزن ۰٫۴۵±۶۹٫۲۸ کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدن ۳٫۶±۲۳٫۲ کیلوگرم بر متر مربع، در دو رده وزنی ۶۰ و ۶۶ کیلو گرم آماده شرکت در مسابقات انتخابی استان داوطلبانه از دو باشگاه فعال در شهر همدان انتخاب شدند. ابتدا آزمودنی ها ۰٫۱±۵ کیلوگرم از وزن شان را به روش های متعارف کاهش دادند. آن ها آزمون دوی شاتل (RAST) را اجرا کردند (پیش آزمون). پس از گذشت ۶ ساعت همراه مصرف مایعات و تغذیه دلخواه، سنجش متغیرهای ترکیب بدن و شاخص های توان بی هوازی تکرار گردید. همچنین آزمودنی ها مطابق توصیه انجمن های بین المللی، پارامترهای وابسته در دو گروه (۳ و ۶ درصد کاهش وزن) مقایسه شدند.
یافته ها: متغیرهای آنتروپومتری و مقادیر مطلق و نسبی توان بی هوازی در ۲ گروه از کشتی گیران پس از ۶ ساعت ریکاوری کاهش وزن، تغییرات معنی داری رخ داد (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که کشتی گیران جوان سبک آزاد بدون ملاحظه توصیه های بین المللی ورزشی، ۳ تا ۴ روز مانده به فصل مسابقات رسمی، اقدام به کاهش سریع وزن معادل ۶-۳ درصد می کنند، این شیوه آب زدایی امکان اختلال در عملکرد کشتی گیران هنگام تمرین یا مسابقه را فراهم می سازد.