مقاله تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات روانشناسی بالینی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کار با گل
مقاله پرخاشگری
مقاله هنر درمانی
مقاله کودکان دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر گل درمانی بر پرخاشگری کودکان دبستانی ۷-۱۲ ساله بوده است. به این منظور در مرحله نخست ۳۵ کودک مبتلا به پرخاشگری از بین مدارس ابتدایی منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران با توجه به معیارهای خرده مقیاس پرخاشگری CBCL انتخاب شدند. سپس آنها به تصادف، در دو گروه کنترل و آزمایش (۱۴ و ۲۱ نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در جلسه های کار با گل شرکت کردند و گروه کنترل در انتظار ماندند. ارزیابی های مربوط به دو گروه بلافاصله بعد از جلسه های درمانی و دوباره حدود ۲ ماه بعد از آن انجام شد. در نهایت داده ها بر اساس تحلیل واریانس تکرار اندازه ها ( طرح آمیخته بین × درون گروهی) مورد تحلیل قرار گرفتند. F مشاهده شده ناشی از تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد کار با گل توانسته است پرخاشگری کودکان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد. این امر در پی گیری نیز ثبات مناسبی را دارا بوده است.