مقاله تاثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلظت کل مواد جامد محلول در میوه
مقاله ضخامت پوست
مقاله برگ
مقاله تنش شوری
مقاله نسبت سدیم به پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thnb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب ۶٫۳ و ۸٫۴ دسی زیمنس بر متر پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام شد. سه رقم هندوانه شامل «شوگر بیبی»، «چارلستون گری» و «محبوبی»، کرت های اصلی و چهار سطح کود پتاسیم شامل صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کرت های فرعی را تشکیل دادند. مصرف کود پتاسیم در مقادیر دو و سه برابر نسبت به شرایط معمول (بدون تنش شوری)، به ترتیب موجب ۲۴٫۸ و ۱۸٫۵ درصد افزایش عملکرد در دو رقم «چارلستون گری» و «شوگر بیبی» شد. بالاترین مقدار عملکرد ۳۹۱۱۲ کیلوگرم در هکتار با کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار در رقم «چارلستون گری» به دست آمد. در تمام مقادیر کاربرد پتاسیم، افزایش تعداد میوه در رقم «شوگر بیبی» و وزن میوه در رقم «چارلستون گری» از دلایل اصلی افزایش عملکرد در این دو رقم محسوب می شدند. با افزایش استفاده از کود پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم در برگ ها از ۰٫۶۱ به ۰٫۳۳ و در ساقه ها از ۰٫۸۱ به ۰٫۴ کاهش یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در شرایط تنش شوری، استفاده بیشتر از کود پتاسیم می تواند اثرات مضر شوری را کاهش دهد و عملکرد هندوانه را بهبود بخشد.