مقاله تاثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی ویژگی های کیفی نارنگی کینو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی ویژگی های کیفی نارنگی کینو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارنگی
مقاله اسپرمیدین
مقاله انبارداری
مقاله میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آزمایش حاضر، اثرات مقادیر مختلف اسپرمیدین پس از دو ماه انبارمانی بر کیفیت میوه نارنگی کینو مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهای اسپرمیدین (صفر، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ میلی مولار) طرح ریزی شد. شاخص کیفی میوه شامل pH، اسیدیته کل، نسبت پوست به گوشت میوه، میزان پوسیدگی و ویتامین ث پس از ۲ ماه انبارداری اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد، اسپرمیدین در غلظت ۰٫۵ میلی مولار در مدت انبارداری اسید کل را کاهش و pH را افزایش داد. غلظت های مختلف اسپرمیدین تاثیری در حفظ ویتامین ث نداشتند. غلظت های مختلف اسپرمیدین بر میزان پوسیدگی میوه تفاوت معنی داری نداشت.