مقاله تاثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز باکتریال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز باکتریال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان
مقاله ژل واژینال
مقاله گل راعی
مقاله واژینوز باکتریال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف خلیلی عزیزه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گل راعی، یکی از پر مصرف ترین داروهای گیاهی است که به طور سنتی در موارد زیادی از جمله درمان واژینوز باکتریال استفاده می شود. با وجود اینکه مطالعات آزمایشگاهی، نشان دهنده اثرات ضد باکتریایی قوی آن می باشد و مطالعه ای در زمینه تاثیر ضد میکروبی آن در انسان یافت نشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ژل واژینال گل راعی بر درمان واژینوز باکتریال انجام شد.
روش کار: این مطالعه پیش آزمون و پس آزمون به صورت مداخله ای و تک گروهی از اسفند ماه سال ۱۳۹۰ تا آبان ماه سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۲ زن متاهل مبتلا به واژینوز باکتریال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های جلفا و هادی شهر استان آذربایجان شرقی که به سایر عفونت های واژینال مبتلا نبودند، انجام شد. به این افراد روزانه ۵ گرم ژل واژینال ۳% گل راعی به مدت ۵ روز داده شد. شکایات بیماران، مشاهدات بالینی و معیارهای آمسل قبل از درمان و ۱۲-۱۰ روز پس از شروع درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون مک نیمار انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: روز ۱۲ -۱۰ پس از شروع درمان، ۶۷ نفر (۸۲%) بهبود یافته بودند. شایعترین شکایات بیماران در زمان ورود به مطالعه شامل ترشحات بدبو (۹۴%)، سوزش در هنگام نزدیکی (۴۵%)، خارش (۴۰%) و درد قسمت تحتانی شکم (۳۵%) بود که فراوانی این شکایات در روز ۱۲-۱۰ به ترتیب به ۴%، ۸%، ۵% و ۱۱% رسید (
p<0.001). 11 نفر (۱۳%) از افراد، از سوزش مختصر واژن در زمان مصرف دارو شاکی بودند که این امر، مانع مصرف دارو نشده بود.
نتیجه گیری: ژل واژینال گل راعی در درمان بیماران مبتلا به واژینوز باکتریال و نیز کاهش شکایات آنها و بهبود معیارهای آمسل موثر است و می تواند به عنوان یک گزینه درمانی موثر در موارد مقاومت دارویی و نیز در افراد مایل به درمان با داروهای گیاهی استفاده شود.