مقاله تاثیر ژل رویال خوراکی بر اندکس بالینی فعالیت بیماری و خشکی صبح گاهی در مبتلایان به آرتریت روماتویید: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۲۸ تا ۱۴۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ژل رویال خوراکی بر اندکس بالینی فعالیت بیماری و خشکی صبح گاهی در مبتلایان به آرتریت روماتویید: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله آرتریت روماتویید
مقاله اثردرمانی
مقاله مفصل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موبدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پروین ندا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آرتریت روماتویید یک بیماری مزمن التهابی با توانایی تخریب مفصلی و ایجاد ناتوانی در بیماران است. درمان های معمول تاثیر به نسبت خوبی در کنترل علایم بیماری دارند، اما گاهی با عوارضی همراه هستند.ژل رویال با اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می تواند به درمان اضافه شود. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ژل رویال بر (Clinical Disease Activity Index یا CDAI) و خشکی صبح گاهی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید است.
روش ها: ۸۰ بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید (بر اساس معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا ACR-1987) فعال (۲٫۸<CDAI)، به صورت تصادفی ژل رویال یا دارونما را در کنار درمان قبلی خود به مدت ۳ ماه دریافت کردند. خشکی صبح گاهی، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس، ارزیابی کلی بیماری توسط پزشک و ارزیابی کلی بیماری توسط بیمار بر اساس مقیاس آنالوگ بصری (Visual analogue scale یا VAS) قبل و سه ماه بعد از مداخله تعیین شد. تغییر شاخص های ذکرشده به وسیله نرم افزار SPSS ارزیابی شد.
یافته ها: ۶۵ بیمار مطالعه را تا پایان ادامه دادند (۳۵ نفر در گروه ژل رویال و ۳۰ نفر در گروه دارونما). سن، جنس، محل سکونت، طول مدت بیماری و داروهای دریافتی در ۲ گروه تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). در پایان مطالعه در گروه اول CDAI، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس و خشکی صبح گاهی تغییر آماری معنی داری داشت (به ترتیب ۰٫۰۰۴=P، P=0.027 و ۰٫۰۱۲=P) ولی تنها خشکی صبح گاهی در بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: ژل رویال تاثیر خوبی بر خشکی صبح گاهی دارد اما بر CDAI تاثیر قابل توجهی ندارد و می تواند به عنوان درمان کمکی به درمان های استاندارد بیمار اضافه شود. امید می رود مطالعات بیشتر نتایج بهتری را نشان دهد.