مقاله تاثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله فنل
مقاله فلاونوئید
مقاله پارسون براون
مقاله مارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور وحید
جناب آقای / سرکار خانم: آتشی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زاده سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: آبشایی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرکبات دارای مواد غذایی و متابولیت های متعددی شامل انواع قندها، ویتامین C، فلاونوئید و ترکیبات فنلی با ارزش غذایی و آنتی اکسیدانی بالا هستند. عواملی مانند رقم، نوع پایه و نوع اندام در میزان این ترکیبات موثرند. از اینرو در تحقیق حاضر میزان ساکارز، گلوکز، قند کل، ویتامین C، فلاونوئید و فنل در گوشت میوه، آلبدو و پوست دو رقم پرتقال پارسون براون و مارس پیوندشده روی پایه های نارنج، سیترنج، کلئوپاترا و رافلمون اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده، بیشترین میزان ویتامین C در رقم پارسون براون روی پایه سیترنج و کلئوپاترا به دست آمد. بیشترین میزان قند کل در ارقام پارسون براون و مارس روی پایه رافلمون بدست آمد (P<0.01). همچنین بیشترین میزان گلوکز در پرتقال مارس روی پایه رافلمون ثبت شد (P<0.01). در میان پایه ها، رقم پارسون براون بر رافلمون از میزان ساکارز بالاتری برخوردار بود. کمترین مقدار گلوکز و ساکارز نیز در پرتقال پارسون براون روی پایه کلئوپاترا بدست آمد (P<0.01). بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین میزان فنل (۲۸٫۸۴ میلی گرم در گرم) و فلاونوئید (۲۲٫۵۷ میلی گرم در گرم) در پوست رقم مارس روی پایه رافلمون به دست آمد. طبق نتایج ضرایب همبستگی، بین میزان فنل با فلاونوئید همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (P<0.01).< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />