مقاله تاثیر چرا بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه های .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر چرا بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه های .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چراگاه
مقاله خراسان شمالی
مقاله صفات مورفولوژیکی
مقاله صفات فیزیولوژیکی
مقاله lavandulifolia Stachys
مقاله Stachys turcomanica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیستانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاریان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرای دام یکی از راه های بهره وری از اراضی است و از جمله عوامل محیطی محسوب می شود که اکوسیستم ها و رشد گیاهان را تحت تاثیر قرارداده و سبب تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در گیاهان می شود. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات چرای دام بر صفات مورفولوژیکی و همچنین میزان قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی، دو گونه Stachys lavandulifolia و Stachys turcomanica از چراگاه و منطقه قرق شده سیساب واقع در ۳۵ کیلومتری بجنورد در استان خراسان شمالی انتخاب گردید. دو منطقه به لحاظ ویژگی های فیزیکی همچون موقعیت جغرافیایی، میزان بارندگی، ارتفاع و pH خاک یکسان بوده و توسط سیمی فلزی از یکدیگر جدا شده بودند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تنش چرا بر روی تراکم کرک، ویژگی های برگ (طول برگ، عرض در ۱٫۲، ۱٫۳ و ۲٫۳ طول برگ و سطح برگ)، اندازه و شکل دانه گرده اثر معنی داری نداشت در حالی که میزان قندهای محلول و فعالیت ترکیبات آنتی اکسیدانی در منطقه چراگاه افزایش معنی داری یافتند. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر به نظر می رسد افزایش قندهای محلول و ترکیبات آنتی اکسیدانی بدلیل جبران خسارت وارده و بیانگر پلاستیسیتی بالا در این گونه ها است.