مقاله تاثیر پیش تیمار قلیایی بر بازده و ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی NSSC کاه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۳۶۶ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پیش تیمار قلیایی بر بازده و ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی NSSC کاه گندم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاه گندم
مقاله خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی
مقاله درجه روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژند سوده
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی فر مسیح
جناب آقای / سرکار خانم: سراییان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر پیش تیمار قلیایی با یک درصد هیدروکسیدسدیم بر ویژگی های فیزیکی، نوری و مقاومتی خمیر کاغذ NSSC از کاه گندم بررسی شد. از نمونه کاه گندم (رقم زاگرس) مزارع استان گلستان استفاده گردید. کاه خرد شده در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه تحت تاثیر پیشتیمار با یک درصد هیدروکسیدسدیم بر مبنای وزن خشک قرار گرفت. پخت ها در دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد با نسبت ثابت سولفیت سدیم به هیدروکسیدسدیم ۵ به ۱ انجام شد. پس از پخت، خمیرکاغذها توسط پالایشگر آزمایشگاهی PFI تا رسیدن به درجه روانی ۲۵±۳۸۰ میلیلیتر (CSF) پالایش شدند و بازده کل و عدد کاپای آنها تعیین گردید. کاغذ دست ساز ۶۰ گرمی بر اساس آئین نامه TAPPI ساخته شد و ویژگی های فیزیکی، نوری و مقاومتی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که پیش تیمار قلیایی اثر معنی داری در افزایش ویژگی های نوری و مقاومتی کاغذ داشته است. اندازه گیری درجه روانی اولیه خمیر کاغذها نشان داد که درجه روانی با افزایش مواد شیمیایی پخت و هیدروکسیدسدیم کاهش یافته و با افزایش مواد شیمیایی، دانسیته کاغذ افزایش، و بازده و ضخامت و حجم ویژه کاغذ کاهش یافت.