مقاله تاثیر پوشش های مرکب و فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز-پکتین حاوی اسیدآسکوربیک بر کارایی آبگیری اسمزی میوه «به» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پوشش های مرکب و فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز-پکتین حاوی اسیدآسکوربیک بر کارایی آبگیری اسمزی میوه «به»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش های خوراکی
مقاله پلی ساکارید
مقاله فرایند اسمز
مقاله طرح مرکب مرکزی
مقاله بهینه سازی
مقاله میوه به

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان مینا
جناب آقای / سرکار خانم: صوتی خیابانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیا جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، پوشش های خوراکی کاربردهای زیادی در بهبود فرایند و نگهداری مواد غذایی پیدا کرده اند. استفاده از آن ها به عنوان پیش فرایند آبگیری اسمزی، راه حل مناسبی برای کاهش میزان نفوذ مواد جامد محلول به بافت ماده غذایی است. در این تحقیق، بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی مرکب و فعال به عنوان پیش تیمار در فرآیند آبگیری اسمزی میوه به توسط روش سطح پاسخ (RSM) بررسی شد. برای این منظور، طرح مرکب مرکزی با سه متغیر مستقل (غلظت های پکتین، کربوکسی متیل سلولز و اسید آسکوربیک)، با سه تکرار و ۱۸ تیمار استفاده شد و ضریب کارایی اسمز و میزان آبگیری (WL) به عنوان پاسخ های مدل در نظر گرفته شد. برای آبگیری اسمزی، از محلول اسمزی شامل فروکتوز ۵۰%، کلریدکلسیم ۵ % و اسیدسیتریک ۳% (وزنی/حجمی) استفاده گردید. بر اساس حداکثر ضریب کارایی اسمز، محلول پوشش دهنده حاوی غلظت %۱٫۴۸ کربوکسی متیل سلولز، %۱٫۴۸ پکتین و %۰٫۵۸ اسید آسکوربیک به عنوان بهترین محلول پوشش دهنده توسط مدل RSM تعیین شد.