مقاله تاثیر پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی بر عیوب داخلی قطعات جداره نازک آلومینیومی ریخته گری شده به روش ثقلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی بر عیوب داخلی قطعات جداره نازک آلومینیومی ریخته گری شده به روش ثقلی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلیاژ آلومینیوم AL4-1
مقاله پوشش نانوسرامیکی
مقاله قطعات جداره نازک
مقاله عیوب گازی
مقاله عیوب انقباضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برونی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مشکلات به وجود آمده در ریخته گری ثقلی قطعات آلومینیومی می توان به عیوب حجمی داخلی اشاره کرد. مهم ترین عیوب حجمی داخلی، عیوب گازی و انقباضی می باشند که در حین انجماد مذاب تشکیل شده و کیفیت قطعات تولیدی را به شدت کاهش می دهند. این عیوب اثرات نامطلوبی بر خواص مکانیکی قطعات ریختگی با دیواره های نازک دارد. در این پژوهش، پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی بر روی قالب ماسه ای اعمال و تاثیر نوع پوشش قالب بر کاهش عیوب مذکور بررسی شد. آشکارسازی عیوب در قالب های ماسه ای دارای پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی به وسیله رادیوگرافی پرتوایکس انجام گردید. جهت مقایسه، این آزمون روی پوشش های اعمال شده از نوع میکرو سرامیکی، گرافیتی و هم چنین قالب ماسه ای بدون پوشش نیز انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین مقدار عیوب گازی و انقباضی در قطعات ریخته شده از جنس آلیاژ آلومینیوم AL4-1 در قالب های بدون پوشش و کمترین مقدار این عیوب در قالب های پوشش داده شده با نانوذرات سرامیکی ایجاد شده است. به نظر می رسد کاهش این عیوب در قطعات ریخته شده در قالب های پوشش داده شده با نانو ذرات سرامیکی به دلیل پایداری حرارتی و شیمیایی بالا و سرعت انتقال حرارت بالاتر این پوشش باشد. این نتایج می تواند امکان تولید قطعات با کیفیت بالاتر از جنس آلیاژهای آلومینیوم را با استفاده از فناوری نانو تسهیل نماید.