مقاله تاثیر پس رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه زنی و قدرت بذر ماریتیغال (Silybum marianum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پس رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه زنی و قدرت بذر ماریتیغال (Silybum marianum)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله شاخص های قدرت
مقاله ماریتیغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرمون قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی حوریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثیرات پس رسی و برخی ویژگی های جوانه زنی بذرها ماریتیغال، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل مدت زمان پس رسی در ۵ سطح (شاهد، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز پس رسی در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد). اندازه گل آذین گیاه مادری در ۲ سطح (بزرگ و کوچک) و رنگ بذر در ۲ سطح (روشن و تیره) بود. صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص وزنی و طولی قدرت بود. نتایج نشان داد پس رسی موجب افزایش جوانه زنی بذرها شده و همچنین بذرها روشن و بذرها بدست آمده از گل آذین بزرگ جوانه زنی بهتری دارند. در بین تیمارها ۹۰ روز بیشترین جوانه زنی را نشان داد در حالی که بیشترین سرعت جوانه زنی و همچنین کمترین متوسط زمان جوانه زنی از ۳۰ روز پس رسی مشاهده شد. بر خلاف جوانه زنی سرعت جوانه زنی در بذرها تیره بیشتر از بذرها روشن بود. افزایش مدت زمان پس رسی موجب افزایش شاخص های قدرت گردید.