مقاله تاثیر پروبیوتیک تجاری بیوپلاس ۲B بر خصوصیات کیفی آب، میزان رشد و درصد بازماندگی ماهی Poecilia sphenops در سیستم بدون تعویض آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر پروبیوتیک تجاری بیوپلاس ۲B بر خصوصیات کیفی آب، میزان رشد و درصد بازماندگی ماهی Poecilia sphenops در سیستم بدون تعویض آب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله بیوپلاس Poecilia sphenops ،۲B
مقاله خصوصیات کیفی آب
مقاله درصد بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ثنا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی نژاد سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آبزی پروری کیفیت آب نقش مهمی در سلامت ماهی و میزان رشد و بقا آن ایفا می نماید. با افزایش تقاضا برای آبزی پروری دوستدار محیط زیست استفاده از پروبیوتیک ها به این منظور به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر پروبیوتیک بیو پلاس۲ با غلظت های ۰٫۱ و ۰٫۲ گرم بر لیتر در مقایسه با تیمار شاهد بر خصوصیات کیفی آب و میزان رشد و بازماندگی ماهی مولی (Poecilia sphenops) در سیستم بدون تعویض آب به مدت یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در آزمایشگاه گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی بهبهان در پاییز سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفت. ۹ آکواریوم شامل ۳ تکرار برای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت، هر مخزن با ۳۰ عدد ماهی (میانگین وزنی ۱٫۰۵ گرم) ذخیره سازی شد. فاکتورهای کیفی آب شامل، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول و pH به مدت یک ماه به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان به منظور تعیین میزان رشد و بازماندگی، ماهیان وزن و شمارش شدند. در نهایت مشاهده شد که پروبیوتیک تاثیر معنی داری بر خصوصیات کیفی آب ندارد (p>0.05) هرچند سبب افزایش رشد و درصد بازماندگی ماهی ها شد (۰٫۰۵>p). این آزمایش در آزمایشگاه گروه شیلات دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در پاییز سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفت.